Toetsvoorbereiding

We verzamelen al het aangereikte materiaal, kijken de toetsstof in, checken al aanwezige kennis en maken een werkschema. Vervolgens gaan we inhoudelijk in op de stof, geven aanvullende uitleg en trainen met toetsvragen.