Waar kunnen we je bij helpen?

We bieden deze vormen van huiswerkbegeleiding en bijlessen in Gorinchem.

Structurele huiswerkbegeleiding
Kan je veel zelf, maar vind je het lastig je schoolwerk te organiseren? Heb je af en toe behoefte aan inhoudelijke hulp? Of heb je gebrek aan motivatie of discipline? Dan kan je bij ons je huiswerk doen. We spreken starttijden af per persoon, zodat iedereen bij binnenkomst een kwartier persoonlijke aandacht krijgt. We sluiten ook persoonlijk af en checken hoe ver je bent gekomen.

Bijspijkeren voor 1 vak
We geven aanvullende uitleg over specifieke onderwerpen, we herhalen stof,  we trainen het maken van opgaven en werken aan verbetering van jouw studievaardigheden.

Toetsvoorbereiding
We verzamelen al het aangereikte materiaal, kijken de toetsstof in, checken al aanwezige kennis en maken een werkschema. Vervolgens gaan we inhoudelijk in op de stof, geven aanvullende uitleg en trainen met toetsvragen.

Projectbegeleiding
We helpen je een goede opzet en structuur voor je werkstuk of presentatie te kiezen. Als je moet samenwerken met klasgenoten ondersteunen we bij de taakverdeling en planning. We begeleiden je hele werkgroep of we adviseren alleen jou en ondersteunen je bij jouw rol in het project.